Gebedsweek voor eenheid

Oecumenische viering tijdens de internationale Gebedsweek voor de eenheid van de christenen

Overzicht van vieringen in Mechelen:


2023

Lees het verslag en bekijk meer foto’s
 


2022

Lees en bekijk de foto’s

2021

2020

De oecumenische viering tijdens de internationale Gebedsweek voor de eenheid van de christenen op woensdagavond 22 januari 2020, om 19u30 in de krypte van de Hanswijkbasiliek.

Het thema komt dit jaar uit Handelingen 28 vers 2: “Ze toonden ons buitengewone vriendelijkheid”

We volgen de spannende zeereis van apostel Paulus vanuit Jeruzalem richting Rome, gestrand op het eiland Malta, waar de schipbreukelingen ‘buitengewoon vriendelijk’ werden onthaald.
Iedereen is welkom!


2019

De oecumenische viering tijdens de internationale Gebedsweek voor de eenheid van de christenen op woensdagavond 23 januari 2019, in de kapel van de gemeenschap Beth-El, Ter Hertstraat 1. Het thema komt uit Deuteronomium 16,20: “Zoek het recht en niets dan het recht” (NBV)

De Week van het gebed voor christelijke eenheid 2019 is voorbereid door christenen uit Indonesië. Ongeveer 10% van de Indonesiërs is christen van verschillende tradities. Bhineka Tunggal Ika (Eenheid in diversiteit) is de wapenspreuk van het land. Over de diversiteit heen van etniciteit, taal en religie hebben Indonesiërs geleefd volgens het principe van gotong royong: leven in solidariteit en samenwerking.

Deze harmonie wordt vandaag op nieuwe manieren bedreigd. Vooral corruptie ondermijnt gerechtigheid en de uitvoering van de wet. Gemotiveerd door deze bezorgdheid, vonden de christenen in Indonesië dat de woorden van Deuteronomium krachtig spreken  over hun situatie en behoeften. Voordat het volk van God het land binnengaat dat God hen heeft beloofd, hernieuwen ze hun toewijding aan het Verbond dat God met hen heeft gesloten.


2018

2018-ketenen3

Mechelen viert en bidt voor de eenheid met een oecumenische viering op woensdag 24 januari 2018, om 19.30u.
in de kerk van Sint-Jozef-Coloma (Tervuursesteenweg 22).

Centraal staat: Exodus 15, vers 1 – 21. Gods rechterhand leidde het  volk Israël recht door zee. Daarmee deed God het volk recht, dat jarenlang onderdrukt was door de Egyptenaren. In Exodus 15 lezen we een lied dat Mozes samen met de Israëlieten hierover zong. Het lied is het uitgangspunt voor het materiaal van de Week van Gebed voor de Eenheid 2018, dit jaar verzorgt door de gezamenlijke kerken uit het Caribisch gebied.


2017

Mechelen viert en bidt voor de eenheid met een oecumenische viering op woensdag 18 januari 2017 in de Zandpoortkerk, Zandpoortvest 27, om 19.30u.

gebedsweek2017-beeld-aDe centrale tekst is 2 Korintiërs 5:14-20, waarin Paulus ons oproept tot verzoening. Stap voor stap volgen we zijn woorden over de liefde van Christus die ons drijft. (vers 14, NBV) Deze drijfveer overstijgt de verdeeldheid en brengt christenen bijeen.

Lees het verslag met foto’s


2016

‘Het woord is aan jou’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van christenen. Deze gebedsweek wordt in 2016 van 18 tot en met 25 januari 2016 over de hele wereld gehouden. Kerken en groepen van christenen in Mechelen engageren zich ook voor dit initiatief.

Woensdag 20 januari Oecumeneviering om 19.30u
bij de Russisch-Orthodoxe gemeenschap,
in de Heilig Hartkerk, Adegemstraat, Mechelen

Oecumene2016-2 Oecumene2016-3

lees meer


2015

21 januari 2015 Oecumeneviering in Hanswijkbasiliek  om 19.30u

oecuviering2015-2 oecuviering2015-1 oecuviering2015-3

Bekijk meer foto’s in het foto-allbum

‘Dorst?’ is het thema voor deze gebedsweek in 2015, van 18 tot en met 25 januari 2015 over de hele wereld gehouden. Kerken en groepen van christenen kunnen plaatselijk meedoen met het initiatief. Het materiaal van de Week van Gebed komt uit Brazilië en heeft als uitgangspunt het verhaal van de Samaritaanse vrouw (Johannes 4: 7). Zij raakt bij een put in Sichar in gesprek met Jezus over ‘levend water’. De tekst nodigt uit om  na te denken over vitaal geestelijk leven, in de Bijbel ook wel ‘levend water’ genoemd.


2014

In 2014 vond de Week van Gebed plaats van 18-25 januari. Het beeldviering2014thema ‘Is Christus dan verdeeld?’ is gebaseerd op de Bijbeltekst uit 1 Korinthiërs 1: 13 waarin de oproep klinkt om eensgezind te zijn als christenen. Het thema is dit jaar aangedragen door kerken in Canada.

Oecumenische viering in Mechelen op woensdag 22 januari 2014 om 19u30 in de Protestantse kerk, Keizerstraat 26-28


2013

De jaarlijkse oecumenische viering ging door op woensdag, 23 januari 2013 om 19.30u in De Rank, Stuivenbergbaan 137. Thema: “Wat verlangt de Heer van ons?”

Bekijk de foto’s

Filmpje over de Dalits in India
Micha 6:6-8
‘Wat kan ik de HEER aanbieden, waarmee hulde brengen aan de verheven God? …. Je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. ” (Micha 6:6a,8b)


2012

De jaarlijkse oecumenische viering tijdens de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen gaat door op woensdag 25 januari 2012 om 19.30 uur in Zaal ‘t Kranske, aan de kerk van Sint-Jozef Coloma,  Tervuursesteenweg 16. Iedereen van harte uitgenodigd!

De week van Gebed wordt ingezet met een avond van Stadsgebed op 18 januari. In deze week staat ook het dagelijkse Middaggebed in het teken van eenheid. En in de weekendvieringen van de gemeenschappen zal ook aandacht gevraagd worden voor het gebed om eenheid.

Gebedsweek 2012

Uit de inleiding:
De gebedsvieringen die christenen uit Polen ons dit jaar aanbieden, ademen een sterk geloof uit en een grote hoop. Zij zijn geïnspireerd door de bezinning van Paulus in de eerste brief aan de Korintiërs (1 Kor 15, 51-58) over de omvorming van ons aardse lichaam in een onvergankelijk lichaam en breiden deze refectie uit naar de vraag hoe het vandaag verdeelde lichaam van Christus zijn eenheid kan terugwinnen. In een tijd waarin velen zich afvragen hoe wij, christenen, ooit één zullen worden, laten deze gebedsvieringen het geloof en de hoop van de apostel Paulus oplichten: “Wij zullen allen worden omgevormd door de overwinning van onze Heer Jezus Christus”.  (Leon Lemmens)


2011

gebedsweek 2011

De internationale gebedsweek van 18-25 januari wordt in Mechelen opgeluisterd met een Agapè-viering:

donderdag 20 januari om 19.30 u Zaal Pius X, Kruisbaan 119

Het thema komt uit Handelingen 2:42


2010

De internationale gebedsweek van 18-25 januari werd ook in Mechelen opgeluisterd met een oecumenische viering op maandag 25 januari 2010 in Ter Hert.

Een processie van een steen, een brood, een kruis, een bijbel, een ikoon, een vraagteken, een spandoek, en een wereldbol…. de bezoekers van de oecumenische viering in Ter Hert wisten even niet waar dit toe zou leiden. Maar gaandeweg de viering werd duidelijk dat de voorwerpen stuk voor stuk een aspect vertegenwoordigen van de aanwezigheid van God in onze wereld – dat is te zeggen: als wij bereid zijn om te getuigen van Hem. Want dat was het thema van deze viering, die jaarlijks wordt gehouden tijdens de internationale Gebedsweek voor de eenheid van de Christenen.

In Mechelen werken christenen van de verschillende tradities al geruime tijd aan toenadering en begrip. Tijdens deze viering kwamen de verschillen, maar vooral ook de overeenkomsten aan bod. “Jij bent mijn getuige” zei Jezus tegen zijn discipelen – en zegt Hij ook tegen ons. “Vernieuw in ons het verlangen om uw woord te verkondigen”, was een van de uitgesproken gebeden. Zo komt de steen tot leven, kan het brood gebroken worden, mogen er vragen worden gesteld, mag onze geloofsverklaring gehoord worden en zal de wereld weten dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons.Samen in de naam van Jezus zingen, bidden en getuigen, maar ook elkaar ontmoeten. Dat laatste kon na afloop van de viering in ontspannen sfeer, met dank aan de gemeenschap van Ter Hert voor de warme ontvangst.


2009

19 januari in de Adventkerk Wagonstraat 20

Met muzikale medewerking van: Eddy Mareš (zang en gitaar) Thema: Eén in Gods hand (Ezechiël 37,17)

bidden-voor-eenheid


2008

Viering op maandagavond 21 januari 2008 in de Protestantse kerk,
Keizerstraat 26-28, 2800 Mechelen De viering werd voorbereid door een werkgroep van christenen uit een verscheidenheid van gemeenschappen (katholiek, protestant, advent en pinksteren).
mmv Intercultureel koor “Boboto

oecuviering08-28 oecuviering08-3

oecuviering08-21 oecuviering08-23

Gebed op vlaggen aaneengeregen tot een onophoudelijk gebed

De Gebedsweek vindt ieder jaar plaats van 18 tot 25 januari. Het thema voor 2008 luidt: Bid onophoudelijk Het gedeelte uit de bijbel dat centraal staat, is 1 Tessalonicenzen 5:(12b)13b-18:Leef in vrede met elkaar. Wij sporen u aan, broeders en zusters, iedereen die zijn dagelijks werk verwaarloost terecht te wijzen, de moedelozen hoop te geven, op te komen voor de zwakken, met iedereen geduld te hebben. Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander. Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. Stijn Latré oefent met koor Boboto vooraf

Verslag

Wij zijn twee jongeren uit de Kerygma gemeenschap van ‘Jeugd Met Een Opdracht’ in Mechelen. Beide hebben we verschillende achtergronden. Nikolaj heeft een evangelisch/pinkster-achtergrond, terwijl Dinant uit de katholieke kerk komt. Beide vonden we de oecumenische dienst echt een zegen. Gods Geest was tastbaar aanwezig en alles liep vlekkeloos in elkaar over. De aanbidding was geweldig. Het sprak ons als jongeren erg aan, maar wij kunnen ons ook voorstellen dat ouderen zich er echt thuis in kunnen voelen. Het is ook zeker fantastisch om met mensen uit verschillende denominaties God te aanbidden en te bidden voor de eenheid van Zijn Kerk.

Dit vinden we echt een goed getuigenis. We beantwoorden samen aan Gods wil voor eenheid. We weten, ook uit ervaring in onze leefgemeenschap, dat we nog niet compleet één zijn. Maar de dingen die we wel samen kunnen doen zijn echt een zegen. Aanbidding, voorbede, lofprijs, fellowship (gemeenschap met elkaar) en zelfs een complete viering samen hebben. Al bij al, dit is zeker voor herhaling vatbaar. Het is ook goed om te weten dat er in heel Mechelen zoveel mensen zijn die voor éénheid bidden. Dit was zeer zichtbaar bij de gebeds-vlaggetjes.
Dinant Hofstede en Nikolaj Bourguignon


2007

Het thema voor 2007 (de 76e gebedsweek) is “Zelfs doven laat Hij horen en stommen laat Hij spreken” uit de tekst Marcus 7 vers 37.
zaterdag 20 januari 2007 om 19u viering in de Zandpoortkerk, Zandpoortvest 27
de prediking


2006
Het thema van de 75e gebedsweek was : ´ben Ik in hun midden´, uit de tekst Mattheus 18 vers 20, die in de Nieuwe Bijbelvertaling luidt:
“Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden.” In onze regio werden twee oecumenische diensten gehouden: in Beerzel op woensdag 18 januari om 19u30 en in Mechelen op zondag 22 januari 2006 om 11.15 uur in de Onze Lieve Vrouw-over-de-Dijle kerk.

oecumene_2006_01_small oecumene_2006_02_small

In een van de “Oases van gebed” kon je gebedsintenties opschrijven die later in de viering werden voorgelezen.

Verslag in de Streekkrant :

oecu2006_streekkrant


De roep om toenadering tussen de christelijke kerken is niet nieuw en gaat eigenlijk al terug tot de eerste Kerk van het Nieuwe Testament. In Handelingen 15 bijvoorbeeld vertelt Lucas dat de apostelen in Jeruzalem samenkomen om te overleggen hoe groot de verscheidenheid wel kan zijn. Toch zijn de uitdagingen doorheen de eeuwen wel veranderd.

Verslag van de viering in 2005 Het was een bijzondere avond in de Katelijnekerk, met intense gebeden voor eenheid, liederen uit verschillende tradities en persoonlijke getuigenissen van vier mensen uit deelnemende gemeenschappen. Hoogtepunt vormde de gezamenlijke viering rond brood en wijn, waarvoor iedereen werd uitgenodigd om dit vanuit de eigen beleving mee te maken. Samen, staande in een grote kring, verbonden we ons met Jezus en met elkaar. We spraken gezamenlijk onze geloofsbelijdenis uit en baden eenparig het Onze Vader. We besloten de viering met een lied met als refrein:

Kom Jezus, kom, vul dit land met uw heerlijkheid
Kom heilige Geest, stort op ons uw vuur
Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard vervullen
Spreek Heer, uw Woord dat het licht overwint.


Historiek

De oecumenische traditie – het zoeken naar toenadering tussen de christelijke kerken – is nog jong. Na vele eeuwen van verdeeldheid en systematisch wantrouwen, ontlook in het midden van de achttiende eeuw in sommige protestantse kringen een schuchter verlangen naar een hernieuwde eenheid onder christenen.
Het was de Amerikaanse anglicaanse geestelijke Paul J. Wattson (1863-1940) die in 1908 het initiatief nam voor de allereerste ‘Internationale Bidweek’. In Europa kon hij daarvoor rekenen de op enthousiaste steun van de Franse priester Paul Couturier. Toch zou het nog vele tientallen jaren duren vooraleer dit streven meer algemeen zou worden.
Langs katholieke zijde moeten we nog wachten op het tweede Vaticaans concilie om van een echte oecumenische beweging te kunnen spreken. Er waren weliswaar al vroeger geïsoleerde initiatieven genomen. Zo zijn er de Mechelse Gesprekken tussen katholieken en anglicanen, tachtig jaar geleden beëindigd. Maar een echte doorbraak kwam er pas met het conciliedecreet Unitatis redintegratio. En enkele jaren later, in 1968, organiseerden het Secretariaat voor de eenheid van de christenen (nu Pauselijke Raad voor de bevordering van de eenheid van de christenen) en de Wereldraad van Kerken, die de meeste andere christelijke kerken groepeert, voor het eerst gezamenlijk de gebedsweek.Was oecumene aanvankelijk een zaak van hooggeplaatste vertegenwoordigers en theologen de beweging raakte, mede onder invloed van de jaarlijkse gebedsweek, stilaan breder vertakt en gelovigen aan de basis gingen zich voor elkaar interesseren.
Voor velen in onze contreien werd die week van 18 tot 25 januari een unieke gelegenheid om daadwerkelijk in contact te treden met gelovigen van andere christelijke kerken. Men leert elkaar stilaan beter kennen en waarderen. Er groeien persoonlijke vriendschappen. En waar theologische gesprekken soms stroef verlopen, blijken die contacten de noodzakelijke smeerolie om de relaties te blijven onderhouden.
Aan de basis groeien gezamenlijke initiatieven, van Bijbelweken en jongerenkampen tot diaconale projecten voor mensen in armoede, drugspreventie en begeleiding van aidspatiënten. Ook de hoge vertegenwoordigers van de kerken erkennen volop de waarde van lokale initiatieven. Vanaf 1975 vertrouwen ze de voorbereiding van de jaarlijkse gebedsweek toe aan lokale oecumenische groepen. Zo werd dit de voorbije jaren uitgewerkt door Kerken uit Maleisië, Italië, Syrië, Argentinië en Ierland.
(tekst Kerknet e.a.)