In Christus is noch west noch oost

Oost, zuid, noord, west, boven, beneden…. de deelnemers aan de oecumenische viering in de protestantse kerk aan de Keizerstraat mochten zich letterlijk naar alle windrichtingen draaien, om ons bewust te maken dat alles om ons heen een gave van God is. Daarna zongen we “In Christus in noch west nog oost.” Jelle Brouwer benadrukte in zijn overweging dat als we allemaal richting Jezus gaan, we ook steeds dichter bij elkaar komen.

oecuviering2014-rina oecumeneviering2014-ronny oecumeneviering2014-jelle

“Is Christus dan verdeeld? ” was de vraag, waarop een volmondig antwoord klonk: “Nee! Samen gaan we de wijde wereld in om Zijn blijde boodschap te verkondigen.” En in het slotlied zongen we over de hoop en het vertrouwen dat Jezus spoedig terug zal komen.

Deze gezamenlijke viering van kerken en gemeenschappen in Mechelen kadert in de jaarlijkse internationale Gebedsweek voor eenheid van de christenen.

Bekijk het programmaboekje van de viering