Wat is oecumene?

Moeilijk woord, oecumene… veelal uitgesproken als: uikuuméne of oikoeméne.

Het woord uitspreken is al moeilijk – en het wordt het ook nog eens verschillend uitgelegd. Bijvoorbeeld als een beweging voor alle religies op een hoop, een streven naar een wereldreligie, of één kerk voor alle christenen.

Maar in Mechelen begrijpen wij er dit onder:

Het ontmoeten, leren kennen en waarderen, en het samenwerken tussen de verschillende christelijke kerken en groepen.

Om het te zeggen met een uitspraak van de pionier van de oecumenische beweging kardinaal Mercier (1851-1926), die je kunt lezen in zijn grafkapel in de kathedraal van Mechelen:

"Je moet elkaar kennen om elkaar te beminnen. Je moet elkaar beminnen om tot eenheid te komen. Je moet elkaar benaderen met grote eerbied"

Of zoals Thomas Halik verwoordt in zijn boek Geduld met God, blz. 84:

Oecumene is voor mij nooit een weg naar eenheid of eenvormigheid geweest die zou vragen om verloochening, onderdrukking en verkwanseling van zoveel charismatische verschillen tussen beide, maar een broederlijke ontmoeting in vreugde en respect, met erkenning van de inspirerende en verrijkende verscheidenheid van gaven.

Ook interessant is :

De Bijbel

Hoewel er verschillende versies en vertalingen bestaan, blijft de Bijbel christenen verenigen.
Wil je meer weten: