Kiezen voor eenheid (2018)

Christenen uit verschillende kerken en gemeenschappen in Mechelen ontmoeten elkaar al veel jaren in oecumenisch verband. In deze verklaring engageren zij zich voor de oecumene.

MECHELSE KERKEN KIEZEN VOOR EENHEID

omdat Christus heeft gebeden:
‘opdat zij één zijn.’

Intentieverklaring van toegewijde gelovigen en verantwoordelijken
uit Mechelse christelijke kerken van verschillende denominaties.
De ondertekenaars engageren zich om deze intentieverklaring
in hun kerkgemeenschap uit te dragen.

WIJ KIEZEN VOOR EENHEID
omdat het onze gezamenlijke opdracht is
het evangelie te verkondigen en een levengevende warme kerk te zijn
voor mensen van vandaag, hier in Mechelen.

WIJ KIEZEN VOOR EENHEID in verscheidenheid.
We zijn christenen die tot verschillende kerken behoren,
met uiteenlopende geloofsuitingen en rituelen.
We hebben verschillende achtergronden van cultuur en geschiedenis.
We zijn het niet altijd en in alles met elkaar eens, maar kunnen niet zonder elkaar.
We respecteren elkaars eigenheid en anderszijn.

WIJ KIEZEN TEGEN onverschilligheid of minachting voor elkaar.
We erkennen dat we in dit opzicht in het verleden niet altijd naar de
geest van Christus hebben gehandeld.
Daardoor hebben we onze opdracht om te getuigen van Gods liefde
menigmaal verwaarloosd.
We willen elkaar onbevangen de hand reiken.
We kiezen ervoor ons geloof met elkaar te delen,
elkaar te bemoedigen en elkaar te stimuleren.
We willen elkaar oproepen om levengevende kerkgemeenschappen te
zijn gedreven door Gods Geest.

WIJ KIEZEN VOOR DIENSTBAARHEID
Als volgelingen van Jezus zijn we gegeven aan al onze medemensen.
Daarom kiezen we ervoor als christenen ten dienste te staan van alle
inwoners in deze stad.

De ondertekening gebeurde op 14 juni 2018 tijdens een feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van de 50e Oecumenische ontmoeting sinds de start in 2005, in bijzijn van 1e schepen Marc Hendrickx, die de aanwezigen toesprak en deze aanpak van verbinding tussen kerken een voorbeeld noemde voor samenleven in diversiteit in de stad.

In een publiekslezing presenteerde dr Jean Bastiaens een oecumenisch model in de vorm van een klaverblad en concludeerde: “Kerken zijn complementair en samenwerking is een evidentie”.

Ondertekening van het engagement  1e Schepen Marc Hendrickx spreekt de aanwezigen toe 

   De ontmoeting: samen eten en een gesprek