Mechelse kerken kiezen voor eenheid

Christenen uit verschillende kerken en gemeenschappen in Mechelen hebben gisteren een verklaring ondertekend waarmee zij zich engageren voor de oecumene. Kern van de verklaring is de wederzijdse erkenning en waardering van onze verscheidenheid, en het besef dat we niet zonder elkaar kunnen.

De ondertekening gebeurde op 14 juni tijdens een feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van de 50e oecumenische ontmoeting sinds de start in 2005, in bijzijn van 1e schepen Marc Hendrickx, die de aanwezigen toesprak en deze aanpak van verbinding tussen kerken een voorbeeld noemde voor samenleven in diversiteit in de stad.

In een publiekslezing presenteerde dr Jean Bastiaens een oecumenisch model in de vorm van een klaverblad en concludeerde: “Kerken zijn complementair en samenwerking is een evidentie”.

Ondertekening van het engagement  1e Schepen Marc Hendrickx spreekt de aanwezigen toe 

   De ontmoeting: samen eten en een gesprek