‘Oecumenische’ organist overleden

Deze week is Luc Van Den Broeck overleden. Nu zal die naam u wellicht niet veel zeggen, maar zijn orgelspel in Mechelse kerken des te meer. Luc was ook vele jaren de organist in onze oecumenische vieringen en regelmatige deelnemer aan het middaggebed in de kathedraal. Een man met een hart voor de oecumene, een warm hart. Ik (Willem) had na de oecumenische viering in januari nog een gesprek met hem en hij sprak met passie over het oecumenisch gebed en wat hij nog graag gerealiseerd zag.