Categorie: blog

Albumomslag Vul dit huis met uw glorie van Insalvation

Vul dit huis met Uw glorie

Het ontroerde me woensdagavond, in de kerkzaal waar ik gewoonlijk op zondagmorgen in de viering ben, toen uit de mond van 25 jonge mensen deze woorden van een lied klonken: “Vul dit huis met Uw glorie”. Ik dacht: dit huis… deze plaats, kerk, gemeenschap, gevuld met de glorie, de heerlijkheid van God.

Bubbelvieringen ontmaskerd

Voor vieringen in gebouwen bestemd voor de eredienst zijn de corona-protocollen streng: hygiëne, afstand, mondmaskers… Dat maakt de samenkomst voor de deelnemers ook nogal afstandelijk. Gelukkig is er een alternatief: de bubbelviering! Gezinsgroepen of huiskamersamenkomsten bestonden al. En nu kan je daar de bubbelviering bijvoegen. Een viering in kleine kring,