De lobby van de kerk

De drempel naar de kerk is voor veel mensen in onze samenleving te hoog. Dus moet de kerk haar drempel verlagen? Nee, betoogt de protestantse theoloog Tim Keller. Dat is niet de oplossing. Het probleem ligt volgens hem hierin, dat de kerk haar ‘porch’ – haar portaal kwijt is. Wat hij daarmee wil zeggen is, dat tot in de vorige eeuw de westerse samenleving doordrongen was van christelijke verwijzingen in de cultuur. Deze cultuur vormde als het ware het portaal van de kerk. Maar die rol speelt de cultuur al lange tijd niet meer. Daarom is het aan de kerk zelf om zulke plaatsen, ruimtes, gelegenheden te creëren.

Metafoor

“We gebruiken deze metafoor (de ‘porch’) om een ​​plek te beschrijven waar mensen op een informatieve en positieve manier in aanraking komen met het christendom, buiten de gewone kerkdiensten en instructie om. Als ik ‘plaats’ zeg, is dat niet noodzakelijkerwijs een fysieke ruimte (hoewel dat wel zo kan zijn), maar een reeks relaties. In deze ruimte voelen niet-gelovigen zich geen indringers of getolereerde toeschouwers, maar geliefde en volledig geaccepteerde ‘gewaardeerde participanten’.

‘Porch’ kan je vertalen met portaal, portiek of veranda, maar je zou ook ‘lobby’ of wandelgang kunnen zeggen: de lobby is de plaats of gelegenheid om met mensen in gesprek te gaan, waar ruimte is voor discussie, eigen meningen, informeel gesprek en wederzijdse nieuwsgierigheid en waar het geloofsgeprek niet uit de weg wordt gegaan.
Hoe kunnen we dat in onze stad Mechelen vormgeven?

Bio

*Timothy Keller (1950-2023) was protestants theoloog en predikant, oprichter van ‘Redeemer Presbyterian church’ in Manhattan New York. https://nl.wikipedia.org/wiki/Tim_Keller
Het artikel kan je lezen op https://quarterly.gospelinlife.com/gospel-in-a-post-christendom-society/