Gastvrij onthaal in de oecumenische viering

De internationale gebedsweek voor de eenheid van christenen is ook in Mechelen niet onopgemerkt voorbijgegaan. Op woensdagavond 24 januari kwamen zo’n 70 mensen van diverse pluimage bijeen in de Kerk van Leliëndaal (de Jezuïetenkerk) voor een oecumenische viering, inmiddels een jaarlijkse traditie. De bezoekers werden gastvrij onthaald met een verfrissend drankje een een koekje. Dat gebaar brak het ijs en er kwamen al direct vriendschappelijke gesprekken op gang. Maar het eerste lied ‘De vreugde voert ons naar dit huis’, ingezet door cantor en organist, lokte iedereen naar voren.

Homilie
Een bont gezelschap van voorgangers en lectoren droeg bij aan een mooi verzorgde viering met lezingen, gebed en zang. De preek, verzorgd door de protestantse dominee Jelle Brouwer, leest u hier integraal.

Collecte voor Burkina Faso
Tijdens de internationale gebedsweek was er dit jaar extra aandacht voor Burkina Faso in centraal Afrika. We collecteerden voor een project van een koppel uit onze stad Mechelen. Zij ondersteunen daarmee een basisschool met een christelijke visie in Bobo-Dioulasso, een overwegend moslim-georiënteerde stad.
Link naar website www.lalumieredelafrique.com

Met gitaarbegeleiding zongen we “Heer uw licht en uw liefde schijnen” en zo sloten we deze gebedsviering af. Maar daarna werd er nog lang nagepraat bij een drankje en een Afrikaans hapje. Dat smaakte naar meer, maar we moeten een jaar geduld hebben tot de volgende oecumenische viering!

Wie-is-Wie

Op de foto, van links naar rechts, bovenste rij: Filip Hacour (pastoor Catharinaparochie), Philip Debruyne (pater Jezuïeten), Ronny Van Dessel (diaken Adventkerk), Jelle Brouwer (dominee protestantse kerk Keizerstraat), Marc Meirsman (Katholieke Charismatische Vernieuwing), Jozef Dewulf (Christengemeenschap De Rank) , Stephen Overduin (dominee Kerk van de Nazarener).
Voorste rij: Lieve Dirken (Elia-gemeenschap), Berlaine Kola (Zusters Van de Jacht), Willem Kolpa (coördinator oecumenisch stadsoverleg), Israël Sagman (pastor Assyrische Christelijke Gemeenschap Beth-EL), Dimitri Yatsun (Russ-orthodoxe kerk), Koen Vanhoutte (hulpbisschop).