Van Woord naar daad: Publiekslezing bij het 50e oecumenische lunchgesprek

Op 14 juni viert de oecumenische werkgroep in Mechelen haar 50e ontmoeting met een publiekslezing, om 19.30u in het Scheppersinstituut. Dr. Jean Bastiaens van Bijbelhuis Zevenkerken zal een lezing geven over de Bijbel (het Woord) als ‘kostbaar instrument voor oecumene’ en ons inspireren met zijn getuigenis over de praktische samenwerking (de daad) van verschillende kerken in Brugge.

Je bent van harte welkom!

  • 14 juni in het Scheppers Instituut, Melaan 16 (parkeergelegenheid op de binnenplaats)
  • De zaal is open op 19 uur, de lezing start om 19.30 uur
  • Na afloop gelegenheid tot gesprek bij een drankje

Jean Bastiaens

Dr. Jean Bastiaens is directeur van Bijbelhuis Zevenkerken en van de Bijbeldienst van het Bisdom Brugge. Tevens geeft hij het vak Nieuwe Testament aan het Grootseminarie van Brugge. In 2004 was hij betrokken bij de introductie van de Nieuwe Bijbelvertaling en activiteiten rond de NBV in Mechelen

Het woord – 50 gesprekken
De lezing vindt plaats naar aanleiding van het 50e oecumenische lunchgesprek. Deze lunchgesprekken zijn informele ontmoetingen tussen verantwoordelijk en leidinggevenden in christelijke gemeenschappen en organisaties in Mechelen. Pastoors, dominees, voorgangers en andere enthousiaste pleitbezorgers van interkerkelijke samenwerking ontmoeten elkaar vier maal per jaar tijdens een maaltijd, met een gespreksthema dat uitnodigt om elkaar te leren kennen. Zo zijn we sinds 2005 met elkaar op weg. En gaandeweg ontdekten we overeenkomsten en verschillen in de geloofspraktijk in onze gemeenschappen en leerden we elkaar kennen en waarderen.

De daad…
Na 50 gesprekken stellen we ons de vraag of we meer zichtbaar kunnen worden in de stad en of (en hoe) oecumene relevant kan zijn voor alle christenen – en daarmee voor gans Mechelen. We starten niet van nul, want jaarlijks organiseren we een oecumenische viering tijdens de Gebedsweek voor eenheid van de christenen en er zijn in de loop der tijd kleinschalige gebedsinitiatieven opgestart en eenmalige activiteiten georganiseerd, zoals bij de introductie van de Nieuwe Bijbelvertaling, de Taizé-ontmoeting, Crossing-jeugdavonden en de Nacht van de open kerken. Binnenkort zetten we mee onze schouders onder een theaterproject over het Marcus-evangelie. Maar nu dus de feestelijke bijeenkomst, eerst in kleine kring aan tafel en daarna een openbaar gedeelte waarin Jean Bastiaens de lezing verzorgt en we elkaar kunnen ontmoeten en het glas heffen op de volgende 50 gesprekken!

Hieronder foto’s van vorige ontmoetingen:

  

  lunchgesprek met Mgr Leonard

Lees meer over Lunchgesprek