Week van de Bijbel 2004

Op de Boekenbeurs werd op 30 oktober 2004 de “Nieuwe Bijbelvertaling” (NBV) gepresenteerd. Dat was ook het startsein van de “Week van de bijbel” in Mechelen. De NBV is het resultaat van een unieke samenwerking tussen Vlaamse en Nederlandse organisaties, met katholieke, protestantse en joodse gemeenschappen. Het is een moderne bijbel, die literair en liturgisch verantwoord is en zeer goed leesbaar.

Het programma

In de stad zijn de gehele week kleine posters te zien met tekstgedeelten uit de nieuwe bijbel.

De tiener-evangelisatiegroep “5 voor 12” las op zaterdagmorgen bijbelteksten voor op de Grote Markt.

Op dinsdagavond was de presentatie in de Katelijnekerk. In deze publieke samenkomst met voordracht en zang kregen de gezamenlijke rooms-katholieke parochies, protestantse en pinkstergemeenschappen in Mechelen de Nieuwe Bijbelvertaling overhandigd. De kaarsen rond de opengeslagen bijbel stonden symbool voor de vele kerken en organisaties die hebben bijgedragen aan de NBV.

Op vrijdagavond 5 november werd de Week van de Bijbel afgesloten. Onder het motto “een nieuwe bijbel voor een nieuwe generatie”, overhandigde een delegatie uit de diverse christelijke gemeenschappen op het stadhuis een literaire uitgave van de NBV aan schepenen Koen Anciaux en Frank Nobels en de stadsbibliothecaris Rita Van de Wiele.

We komen er mee in de krant.

nbv_stadhuis

Schepen Koen Anciaux en stadsbibliotecaris Rite Van de Wiele nemen de NBV in ontvangst.

nbv_stadhuis_rwkl nbv_stadhuis_kakl nbv-stadhuis (5) nbv-stadhuis (6) nbv-stadhuis (4) nbv-stadhuis (3) nbv-stadhuis (2) nbv-stadhuis (1)

Informatie over de NBV op websites:

www.debijbel.be
www.bijbelgenootschap.be
www.vlaamsebijbelstichting.be

De organisatie van de “Week van de bijbel in Mechelen” was in handen van de “Oecumenische werkgroep Introductie Nieuwe Bijbelvertaling in Mechelen”: Jean Bastiaens, Gerrit Buunk, Stefaan Callebaut, Roger Jacob, Willem Kolpa