Categorie: verslagen

Gospel van een nieuwe generatie

Wie zaterdagavond in het Predikheren een gospelconcert met klassieke spirituals verwachtte, kreeg een verrassing voorgeschoteld. Een groep zeer enthousiaste jonge mensen vertolkte op het podium een moderne Afrikaanse gospel die eerder neigde naar hiphop en rap, vanuit een uitgesproken christelijk geloof. Stil op je stoel blijven zitten was moeilijk! De

Pinkstervuur

Op de vooravond van het Pinksterfeest nodigen we je uit op een Pinksterwake in de geest van Taizé op zaterdag 27 mei. Mgr Vanhoutte zal een inspirerend woord tot ons richten. Het programma is als volgt: Hartelijk welkom! in de kapel van het DPC. Fr. De Merodestraat 18

Dit was de oecumeneviering 2019

Samen in de naam van Jezus bidden, zingen, getuigen en ervaringen uitwisselen. Dat was de oecumenische viering 2019 in Mechelen. Met zo’n 70 mensen waren we dit jaar te gast bij de christelijke gemeenschap ACG Beth-EL. Christenen uit katholieke, protestantse, orthodoxe, charismatische en evangelische kringen en belangstellenden ontmoetten elkaar om

Mechelse kerken kiezen voor eenheid

Christenen uit verschillende kerken en gemeenschappen in Mechelen hebben gisteren een verklaring ondertekend waarmee zij zich engageren voor de oecumene. Kern van de verklaring is de wederzijdse erkenning en waardering van onze verscheidenheid, en het besef dat we niet zonder elkaar kunnen. De ondertekening gebeurde op 14 juni tijdens een