Categorie: verslagen

Dit was de oecumeneviering 2019

Samen in de naam van Jezus bidden, zingen, getuigen en ervaringen uitwisselen. Dat was de oecumenische viering 2019 in Mechelen. Met zo’n 70 mensen waren we dit jaar te gast bij de christelijke gemeenschap ACG Beth-EL. Christenen uit katholieke, protestantse, orthodoxe, charismatische en evangelische kringen en belangstellenden ontmoetten elkaar om

Mechelse kerken kiezen voor eenheid

Christenen uit verschillende kerken en gemeenschappen in Mechelen hebben gisteren een verklaring ondertekend waarmee zij zich engageren voor de oecumene. Kern van de verklaring is de wederzijdse erkenning en waardering van onze verscheidenheid, en het besef dat we niet zonder elkaar kunnen. De ondertekening gebeurde op 14 juni tijdens een

Ontketend in Coloma

Dit jaar stond de oecumenische viering in het teken van bevrijding.  Symbolisch lieten we enkele kettingen op de grond vallen. Van ketenen bevrijd konden we ons naar elkaar uitstrekken en arm-in- arm tot Onze Vader bidden. God bevrijdt ons, zodat we ons kunnen samenbinden en samen kunnen bidden!