Jaar: 2014

Kerstevocatie met 4Tune singers

Jaarlijkse hartverwarmende kerstevocatie in Sint-Jakob. Dit jaar met het a capella ensemble  ‘4 Tune Singers’ en lokale voordrachtkunstenaars. Een avond met kerstliederen, kerstverhalen, gedichten, en samenzang. Je bent van harte uitgenodigd  op donderdag 18 december om 20 uur in de kapel van St-Jakob, Stuivenbergbaan 141, Mechelen-Zuid. affiche

Bijbelavonden en lezingen CCV

CCV in het Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen organiseert ook komend seizoen enkele activiteiten die oecumenisch van aard zijn. De apostelen Matteüs en Tomas: 4 bijbelavonden Dinsdagen 16 september en 18 november 2014 en 20 januari en 17 maart 2015 (20:00-22:15) in het DPC, Varkensstraat 6, Mechele Begeleiding Luc Devisscher, deelnameprijs