Protestactie tegen christenvervolging

Een interkerkelijk initiatief roept op tot een manifestatie tegen de  vervolging van christenen overal ter wereld, in het bijzonder in Syrië en Irak.27sep14-manifestatie

Zaterdag 27 september
In Mechelen,  start op de Veemarkt om 15 uur

In het manifest van de landelijke initiatiefgroep staat: “Op 27 september zullen we ons in een protestactie samen uitspreken tegen de genocide op christenen wereldwijd, in het bijzonder in Irak en Syrië.

De deelnemers richten deze oproep tot de Belgische overheid, media, academici en kerkleiders. We roepen hen dringend op tot veel meer actie op hun respectievelijke domeinen om de dramatische christenvervolging snel een halt toe te roepen. We denken hierbij onder andere aan meer informatie verschaffen aan het publiek omtrent deze vervolgingen, concrete hulpverlening, diplomatieke druk, militaire interventie,… Als we niets doen en blijven zwijgen, zijn we mee schuldig aan het bloed van deze onschuldige mensen. De massavervolging van christenen moet stoppen!”

Maak dit initiatief bekend en laat weten dat je komt: www.facebook.com/stopchristenvervolging

27sep14-manifestatie