Bijbelavonden en lezingen CCV

CCV in het Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen organiseert ook komend seizoen enkele activiteiten die oecumenisch van aard zijn.

De apostelen Matteüs en Tomas: 4 bijbelavonden
Dinsdagen 16 september en 18 november 2014 en 20 januari en 17 maart 2015 (20:00-22:15) in het DPC, Varkensstraat 6, Mechele
Begeleiding Luc Devisscher, deelnameprijs € 8,00
In deze bijbelreeks volgen we het spoor van de apostelen Matteüs en Tomas. Wie waren deze volgelingen? Waarom gingen ze Jezus achterna? We lezen hun verhaal er op na in bijbelse (de vier evangelies en handelingen) en niet-bijbelse bronnen (zgn. apocriefen) en gaan samen op zoek naar de spiegel die zij voorhouden aan teamspelers en zinzoekers van vandaag.

Luisteren naar Marcus: drie leesavonden door de christelijke kerken in Mechelenluisteren-naar-marcus-2014
Op maandagen 6, 13 en 20 oktober 2014 (20:00-22:15)
In De Posthoorn, Brusselsesteenweg 49, 2800 Mechelen
Inleiders: Jelle Brouwer, Stefaan Callebaut, Johan Delameilleure, Luc Devisscher, Gilbert Snauwaert en Ann Van Steenweghen
Deelnameprijs: € 5,00
Weinigen komen er toe een evangelie helemaal te lezen. Zo blijven de grote lijn van het verhaal en de eigen klemtonen die de schrijver legt verborgen. In deze oecumenische bijbelreeks verkennen we het boek van Marcus van begin tot eind. Per avond geven twee inleiders vanuit een andere christelijke achtergrond duiding bij een gedeelte van het verhaal. Daarna is er ruimte voor gesprek.
Thema’s: roeping, parabels, blinden, verloochening, passie en verrijzenis. Deze avonden zijn een vervolg op “Proeven van Marcus. Een vertelling aan tafel” van 23 mei 2014.

Diaconie in een stedelijke context (Dijlelezing II)
georganiseerd door de Lieve-Vrouweparochie Mechelen
Vrijdag 12 december 2014 (20:00-22:15)
Op een verrassende locatie in de Mechelse binnenstad (wordt later bekend gemaakt)
De spreker is Didier Vanderslycke, Deelnameprijs € 8,00

Info:  CCV in het Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen vzw
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen
0472 41 58 67
www.ccv.be