Deel het Licht – oecumenische viering 2022 in beeld

Tijdens een sombere en kille woensdagavond in januari werd ‘licht’ verspreid in de Sint-Jan Berchmanskerk. Hier vond een gebedsviering plaats met een brede vertegenwoordiging van kerken en gemeenschappen in onze stad. Zij getuigden van het verlangen naar christelijke eenheid; een eenheid met behoud van de rijke verscheidenheid en eigenheid.

‘Deel het licht’ was het thema van deze viering ter gelegenheid van de internationale gebedsweek voor eenheid van christenen. Dit thema kwam tot uiting in de homilie, uitgesproken door dominee Israël Sagman, die ons de vraag stelde of wij, net als de wijzen uit het Oosten, op zoek zouden gaan naar de bron van het licht – Jezus Christus zelf. Of blijven we aan de kant staan zoals koning Herodus en de schriftgeleerden in Jeruzalem? Later in de viering mochten we symbolisch het licht, in de vorm van een kleine ster, aan elkaar uitdelen. Een indrukwekkend moment in de viering waren de voorbeden, die we mochten beantwoorden met “O Lord hear my prayer” – een zichtbaar getuigenis van eenheid in gebed!

(c) foto’s en video: Bert Ignati de Leenheer

Videofragment:

“O Lord hear my prayer”

Medevoorgangers waren Guy De Keersmaecker, Jelle Brouwer, Ignati De Leenheer, Frank Pouilart, Marc Meirsman, Israël Sagman, Simon Oz, Dimitri Jatsun, An Mollemans, Henriëtte Brouwer en Koen VanHoutte. Met ondersteuning en medewerking van Griet Van Cutsem en René Van Roosbroeck (namens de parochieploeg), Paul Van Bets (cantor), Tom Van Der Plas (orgel) en Willem Kolpa (draaiboek en coördinatie).