Dag: 21 januari 2022

Deel het Licht – oecumenische viering van 2022 in beeld

Tijdens een sombere en kille woensdagavond in januari werd ‘licht’ verspreid in de Sint-Jan Berchmanskerk. Hier vond een gebedsviering plaats met een brede vertegenwoordiging van kerken en gemeenschappen in onze stad. Zij getuigden van het verlangen naar christelijke eenheid; een eenheid met behoud van de rijke verscheidenheid en eigenheid. ‘Deel