Het woord is aan jou – Gebedsweek voor eenheid in 2016

‘Het woord is aan jou’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van christenen. Deze gebedsweek wordt in 2016 van 18 tot en met 25 januari 2016 over de hele wereld gehouden. Kerken en groepen van christenen in Mechelen engageren zich ook voor dit initiatief.

Woensdag 20 januari 2016 om 19.30u
Oecumenische viering in de kerk van de Russisch-orthodoxe gemeenschap, Adegemstraat (voormalige Heilig Hartkerk)

21187[1]Het materiaal van de Week van Gebed komt uit Letland en heeft als uitgangspunt de tekst ‘Geroepen om de machtige daden van de Heer te verkondigen’ uit 1 Petrus 2: 9. Petrus heeft die woorden ooit uitgesproken in de nog jonge gemeente in Rome. De tekst nodigt uit om verder na te denken over de manier waarop christenen het evangelie uitdragen naar mensen om hen heen.

Bron:
http://www.raadvankerken.nl/pagina/3374/inleiding_op_het_thema

Meer over de Gebedsweek in Mechelen