Handelingen herleven in Pius X

“Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed”.  Deze Bijbeltekst kwam donderdag tot leven tijdens de Agapè-viering in de kapel van Pius X. Meer foto’s en tekst…

Programmaboekje van de viering (pdf)

Tekst van de overdenking (pdf)

Uit het verslag door Ronny Van Dessel:

“Op donderdag  20 januari jl.  was het dan zover en na de nodige voorbereidingen te hebben voltrokken, mocht één ieder zijn of haar plaats innemen aan één van de mooi gedekte tafels. De theelichtjes op de tafels maakten het ook reeds zeer gezellig en al het lekkers dat door de organiserende geloofsgemeenschappen werd meegebracht, viel zeer goed in de smaak.

De reeds bovengenoemde tekst uit Handelingen werd ook het uitgangspunt van de overdenking. In 4 eenvoudige stappen legde Willem ons uit hoe we ons verbond met Christus kunnen versterken. De algemene boodschap van deze viering werd dan ook persoonlijk naar éénieder van de aanwezigen gericht: “Wil ook jij een verbond aangaan”? (Tekst van de overdenking)

Na een geslaagde viering werden allen die zijn voorgegaan in de viering op het podium uitgenodigd om gezamenlijk met alle aanwezigen te eindigen met het uitspreken van de zegen en het zingen van het slotlied: ‘Heer uw licht en uw liefde schijnen’.

Een drankje werd ons nog aangeboden om rustig na te praten over deze viering en na het opruimen kon ieder met een fijn gevoel huiswaarts keren. Nog een bijzonder dankjewel aan alle medewerkers die deze viering tot een succes hebben gemaakt en aan de gemeenschap van Pius X, die ons allen gastvrij heeft ontvangen.”

agape
Agapè – in het grieks