Agapè-viering benadrukt Christelijke eenheid

De tijd dat christenen van rooms-katholieke, protestantse en evangelische huize elkaar met een scheef oog bekeken, is voorbij. Toch zeker in Mechelen, waar zij het gehele jaar door samenkomen: om te vieren, te bidden of samen te eten en van gedachten te wisselen. Het lijkt (bijna) op de tijd van Handelingen, na de hemelvaart van Jezus en de uitstorting van de heilige Geest. In de Bijbel staat het zo beschreven: “Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.”

Laat nu juist dat Bijbelgedeelte centraal staan in de komende “Week van gebed voor de eenheid van de christenen“, die jaarlijks en wereldwijd in januari gevierd wordt. Daarmee uitgedaagd, heeft een interkerkelijke werkgroep een bijzondere viering voorbereid, op donderdag 20 januari 2011 in de kapel van Pius X. Samen bidden, leren uit Gods Woord, lief en leed delen en samen aan tafel (met koffie en dessert) – dat zijn de ingrediënten van deze ‘Agapè-viering’.

Agapè is een Grieks woord. Het wordt in de Bijbel gebruikt om uitdrukking te geven aan een onbaatzuchtige vorm van liefde. Die liefde richt zich op de behoeften van de ander, zoekt wat het beste voor de ander is en geeft de ander de vrijheid om daarop te reageren. Agape-liefde is niets minder dan de liefde van God, die ook in en door gelovigen werkzaam kan zijn. De aangehaalde tekst uit Handelingen 2 vers 42 illustreert hoe de eerste gelovigen – christenen avant-la-lettre – uitdrukking gaven aan deze agape-liefde.

Benieuwd hoe dat er in de 21-eeuw kan uitzien?

Kom het meemaken in de Agapè-viering
op donderdag 20 januari 2011
in de kapel van Pius X,
Kruisbaan 119, Mechelen-Zuid.

Aanvang 19.30 uur

Lees het verslag, de tekst van de overdenking en bekijk de foto’s