Alles anders

Een oecumenische viering is als een ontmoeting met het onbekende. Je maakt kennis met een broer of zus die is opgegroeid in een andere cultuur. Je weet dat je familie bent, maar je hebt andere gewoonten en gebruiken. Zoiets was het op 25 januari in ‘t Kranske.

Het hartelijk welkom was er alleszins. De zaal sfeervol verlicht en ingericht, met stoelen rond tafels, bloemetjes en kaarsjes. “Samen in de naam van Jezus” zongen we als intredelied. Het zette de toon voor deze viering. Samen zingen, samen bidden, luisteren en in gesprek gaan met elkaar: protestant, rooms-katholiek, advent, pinkster, orthodox… christenen. We kunnen dat omdat we één God dienen en Jezus willen volgen. De homilie, verzorgd door Kris Van den Bossche, focuste op Jezus’ overwinning door zijn kruisdood en opstanding. Daarmee heeft Hij ook ons de overwinning gegeven.

We worden veranderd, getransformeerd door Hem. Jezus geeft ons ook door zijn Geest de mogelijkheid om eenheid te ervaren met Hem en met elkaar. Na de homilie voerden we tafelgesprekken rond de vraag hoe we dat in de praktijk kunnen brengen. Om vervolgens het brood te delen dat volgens een Poolse traditie de eenheid symboliseert. ‘Oplatik’ noemt men dat niet-gegiste brood in het pools. Christenen uit dat land hadden deze keer de ‘internationale gebedsweek voor de eenheid van de christenen‘ voorbereid die jaarlijks van 18-25 januari gevierd wordt. Het was deugddoend om na de kennismaking samen onze geloofsbelijdenis uit te spreken en het Onze Vader te bidden.

Een oecumenische viering is anders dan we gewend zijn, maar misschien wilt u er volgend jaar ook eens van proeven? U bent alvast van harte welkom, ook op andere gelegenheden waar christenen in Mechelen elkaar ontmoeten over de kerkgrenzen heen.