Een goed voornemen

Wat doen een predikant, priester, parochiaan, pinksterman, pastoraal werkster en diaken samen? Op het middaguur, in de weekkapel van de Sint-Rombouts?

Al vier jaar komen elke werkdag een aantal christenen samen voor het oecumenisch middaggebed. ‘s Zomers in het koor, ‘s winters in de weekkapel. Voor twintig minuutjes, van tien over twaalf tot half een. Met een gebed, een psalm, een lied, een evangelielezing en een moment van stilte. Ingetogen, maar meer moet dat niet zijn. Daarna elkaar even begroeten. En een eerlijk antwoord geven op de vraag “Hoe gaat het? ” Zo kun je elkaar ook tot steun zijn. Ik kan er niet elke dag bij zijn, maar ik laat nooit een gelegenheid voorbij gaan.

Misschien ben je nog op zoek naar een goed voornemen voor 2012? Hier is er een:
Tenminste eens per week deelnemen aan het middaggebed.

Je moet wel wat drempels overwinnen: in de kathedraal ga je links langs het koorgedeelte, daar links door de houten deur, en nog eens links, twee deuren door, daar is de weekkapel.

Willem