Gebedsweek 2024: Heb God lief en je naaste als jezelf

Ook in 2024 is er weer een Gebedsweek voor eenheid van christenen met op 24 januari een oecumenische viering in Mechelen. Dit jaar bidden we aan de hand van Lukas 10 vers 25-37. In het verhaal van de barmhartige Samaritaan worden we herinnerd aan het grote gebod dat Jezus geeft: Heb God lief… en je naaste als jezelf.

Christenen zijn geroepen om te handelen als Christus en lief te hebben als de Barmhartige Samaritaan in Lucas 10, 25-37, en barmhartigheid en medeleven te tonen aan mensen in nood, ongeacht hun religieuze, etnische of sociale identiteit. De visie van de naastenliefde die Jezus ons voorhoudt, staat echter vandaag de dag onder druk. Oorlogen in veel regio’s, onevenwichtigheden in de internationale betrekkingen en ongelijkheden, belemmeren ons vermogen om lief te hebben zoals Christus. Door elkaar te leren liefhebben, ongeacht onze verschillen, kunnen christenen buren worden zoals de Samaritaan in het Evangelie.

De missie van de kerk

De herberg uit de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan werd door kerkvaders vaak geïnterpreteerd als een beeld van de Kerk. Net zoals de Samaritaan de gewonde man naar de herberg bracht, zo vertrouwt Christus de gewonden en behoeftigen van de wereld toe aan onze kerken, om hun gebrokenheid te verzorgen en hen te helpen weer gezond te worden. Deze missie in dienst van de wereld is ook de weg naar de eenheid die Gods geschenk is voor Gods volk.

Burkina Faso

Het materiaal voor deze Week van gebed voor eenheid 2024 (van 18 tot 25 januari) is uitgewerkt door christenen uit Burkina Faso. Broeders en zusters van het katholieke aartsbisdom Ouagadougou, van protestantse kerken en oecumenische organisaties werkten samen om christenen wereldwijd te helpen een week lang in eenheid te bidden.

Mechelen

In Mechelen wordt de gebedsweek opgeluisterd met een oecumenische viering:
woensdag 24 januari 2024 om 19u30 in de Jezuïetenkerk op de Bruul (Leliëndaal). Meer info volgt .