Verslag van de oecumenische viering 2017

De oecumenische viering van 2017 stond in het teken van verzoening, met het symbool van de muur die ons scheidt. Als we kwetsbaar durven zijn, onze zwakheid erkennen en God de ruimte geven, zal Hij het initiatief nemen. Steen voor steen breekt God de muur af. Hij gooit de stenen niet weg, maar gebruikt ze om het Kruis op te richten, waarrond we ons kunnen verenigen en verzoenen. Zo gaat Hij ook om met de brokstukken van ons leven. Hij gooit ze niet weg, maar Hij draait ze om – upside down – om zijn Koninkrijk te bouwen.