Doe goed; zoek het recht

Titelblad van de pdf Resources for the week of prayer 2023

Het thema van de Week van gebed voor christelijke eenheid 2023 is geïnspireerd op Jesaja 1, verzen 12 tot 18. In de vertaling van de NBV21 klinkt die zo:

En wanneer jullie voor Mij verschijnen –
wie heeft je gevraagd mijn voorhoven plat te lopen?
Houd op met die zinloze offergaven.
Ik heb een afschuw van jullie wierook;
jullie feesten, nieuwemaan en sabbat,
ik duld ze niet naast al dat wangedrag.
Van jullie nieuwemaan, van ál jullie feesten heb Ik een afkeer,
ze hinderen Mij, Ik kan ze niet langer verdragen.

Wanneer jullie je handen opheffen, wend Ik mijn ogen af,
ook als je aanhoudend bidt, luister Ik niet.
Aan jullie handen kleeft bloed!

Was je, reinig je,
maak een eind aan je misdaden,
Ik kan ze niet meer zien.
Breek met het kwaad
en leer goed te doen.
Zoek het recht, houd tirannen in toom,
kom op voor wezen, sta weduwen bij.

De HEER zegt: Laten we zien wie er in zijn recht staat.
Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw,
al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol.

De Minnesota Council of Churches koos vers 17 als centrale tekst voor deze week:
leer goed te doen. Zoek het recht

Titelblad van de pdf Resources for the week of prayer 2023