Christelijke eenheid begint met gebed

Een sterk teken van de werking van de Heilige Geest is het zoeken naar eenheid in het Lichaam van Christus. Christelijke eenheid is het werk van de Heilige Geest en wij moeten samen bidden – geestelijke oecumene, de oecumene van het gebed.

In de huiskamer van het Koraalhuis
In de huiskamer van het Koraalhuis

Wij willen Jezus!
U vraagt: “Kan een rooms-katholiek dan bidden met een evangelische christen, met een orthodox, met een Lutheraan?” U moet! Jullie hebben hetzelfde doopsel ontvangen! Wij hebben allen hetzelfde doopsel ontvangen, wij volgen allen het pad van Jezus, wij willen Jezus!

Samen verder
In de loop van de geschiedenis hebben we, omwille van allerlei redenen, scheidingen gemaakt. Geen enkele reden was goed. Maar in deze tijd maakt de Heilige Geest ons ervan bewust dat die scheidingen niet goed zijn, dat zij een tegengetuigenis zijn. Wij moeten alles in het werk stellen om samen verder te gaan: spirituele oecumene, de oecumene van het gebed, de oecumene van het werk, de oecumene van het gebed én van de naastenliefde terzelfder tijd, de oecumene van het samen lezen van de bijbel. Samen verder gaan op de weg van de eenheid.

Bid samen!
“Moeten we dan een document ondertekenen,” vragen jullie. Laat jullie verder leiden door de Heilige Geest: bid, werk, heb lief en de Heilige Geest zal de rest doen!
Deze stroom van genade vloeit door alle christelijke kerken, allen die geloven in Christus. Eerst en vooral eenheid in gebed! Het werk voor de christelijke eenheid begint met gebed. Bid samen!

tekst: Paus Franciscus (2015)

In Mechelen komen christenen samen om te bidden, zoals: