‘Huiskamerbidden voor eenheid’ krijgt vervolg op 13 oktober

Op woensdag 7 oktober zijn we een eerste keer samengekomen in het Koraalhuis om te praten over een nieuw project van oecumenisch bidden: ‘Huiskamerbidden voor eenheid’. We waren met 8 aanwezigen. Willem verwelkomde de aanwezigen en gaf uitleg waarover de vergadering zou gaan. Daarna stelde eenieder zich kort voor. Toon vertelde hoe hij tot dat idee gekomen was en hoe dat huiskamerbidden zou kunnen verlopen: in kleine groepjes, waar voldoende wederzijds vertrouwen is om ook ‘open gebed’ toe te laten.

Een ‘proefgebed -sessie’ deden we aan de hand van een tekst uit de Bijbel: Johannes 17; 20-26, waarin Jezus bidt voor de eenheid. Na het lezen van deze tekst kreeg eenieder de kans te zeggen wat de Geest hem ingaf. Daarna werd er gebeden.

De idee moet groeien en rijpen. Als we als christenen van verschillende gezindte samen kunnen bidden tot de Drieëne God, zal God zich niet onbetuigd laten. Het is belangrijk dat we de Geest laten werken in ieders hart en dan kan er veel gebeuren.

De groep heeft afgesproken om een volgende keer samen te komen op donderdag 13 oktober om 19.30u en dit terug in het Koraalhuis, Schoolstraat 2 te Mechelen. Je bent welkom om aan te sluiten.

(verslag van Toon)