Cursus tot herstel van identiteit

‘Levend water’ biedt een cursus aan gedurende een 12-tal wekelijkse bijeenkomsten. Het programma ‘In het begin’ nodigt uit om doorheen een proces van herstel van identiteit te gaan, en een nieuwe, positieve  levenshouding op te bouwen. Deelnemers worden uitgenodigd om hun relatie met hun ouders, en hun Godsbeeld dat hierdoor gevormd werd, te onderzoeken.

‘Levend Water’ is een internationale oecumenische organisatie
die psychologie en christelijk geloof verbindt. Het biedt een programma aan tot herstel van identiteit en seksualiteit.

Lees de folder

Een intakegesprek maakt deel uit van de inschrijvingsprocedure.
De cursus gaat door op donderdagavond vanaf 12 januari 2017.
Adres: Stuivenbergbaan 137, 2800 Mechelen

Website:  www.levendwater-torrentdevie.be