Tag: cursus

Cursus tot herstel van identiteit

‘Levend water’ biedt een cursus aan gedurende een 12-tal wekelijkse bijeenkomsten. Het programma ‘In het begin’ nodigt uit om doorheen een proces van herstel van identiteit te gaan, en een nieuwe, positieve  levenshouding op te bouwen. Deelnemers worden uitgenodigd om hun relatie met hun ouders, en hun Godsbeeld dat hierdoor gevormd werd, te onderzoeken. ‘Levend Water’ is een