Affiche met het programma van Rede van de stilte

3x spreken over stilte

Een slotzuster, een bisschop-monnik en een professor die vertrouwd zijn met stilte, laten van zich horen in het drieluik ‘Rede van de stilte’. De Mechelse parochies organiseren deze lezingen in het kader van het stadsfestival ‘Zinderende stilte’. De lezingen zijn gratis en starten telkens om 20 uur. 21 april Stilte

Kardinaal Jozef De Kesel over de oecumene

“Als het de Heilige Geest is die aan de oorsprong ligt van de oecumenische beweging, dan zal Hij die ook voltooien.” Dat schrijft kardinaal Jozef De Kesel ter gelegenheid van de Week van gebed voor eenheid 2022. En: “De eenheid van de Kerk waarop we hopen en waarvoor we bidden zal een eenheid in verscheidenheid zijn…