Afscheid van Guy De Keersmaecker, welkom Filip Hacour

Pastoor Guy De Keersmaecker voor de micro

Het oecumenisch overleg neemt donderdag afscheid van pastoor Guy De Keersmaecker. Op 1 september gaat Guy aan de slag als deken van de pastorale regio Halle. Mechelen krijgt een nieuwe pastoor.

Filip Hacour (net 46 jaar geworden) wordt vanaf 1 september de nieuwe pastoor van de Mechelse Catharinaparochie. Hij was tot nu toe gemeenschapsbegeleider in het Johannes XXIII-seminarie van Leuven, een opdracht die hij 12 jaar heeft opgenomen. Na zijn priesterwijding in 2006 is Filip eerst vier jaar medepastoor geweest in de pastorale zone Bornem. Qua studies is hij licentiaat geschiedenis, kandidaat in de filosofie en bachelor in de theologie. Hij zal zijn intrek nemen in de pastorie van de Kanunnik De Deckerstraat 48. Filip zal zich met zijn talenten en vaardigheden ten volle wijden aan zijn nieuwe opdracht in Mechelen. Filip is ook nog geestelijk begeleider bij de Katholieke Charismatische Gebedsbeweging, een opdracht die hij verder zal zetten.

( aldus Guy De Keersmaecker op www.kerkmechelen.be )
Filip Hacour (foto Kerknet)