VPKB gemeente Zandpoortkerk stopt ermee

Het was een bijzonder droevige dag voor de Zandpoortkerk op 12 juni. Tijdens de jaarlijkse gemeentevergadering werd met grote meerderheid beslist om over te gaan tot opheffing van de Protestantse gemeente.

Tijdens de jaarlijkse gemeentevergadering werd met grote meerderheid beslist om over te gaan tot opheffing van de gemeente. Dit betekent dat de gemeente, die formeel ‘Mechelen-Zuid’ heet en aangesloten is bij de Verenigde Protestantse Kerk in België, op termijn zal ophouden te bestaan. De beslissing bleek onvermijdelijk na een jaar van pogingen om een leefbare toekomst voor de gemeente te vinden. Vooral het afkalvende kerkbezoek baarde de kerkenraad en de bestuursraad ernstige zorgen. De sterke vergrijzing van de nog overblijvende kerkgangers hield ook in dat er geen mensen klaar stonden om om de mandaten op te vullen.

Vanaf september zullen er geen regelmatige diensten meer zijn in de Zandpoortkerk. In de zomermaanden worden er diensten verzorgd samen met de andere protestantse kerk in Mechelen.
De kerkenraad zal zich in de komende weken beraden over verdere stappen en activiteiten. (*)

  • 10, 14, 21 en 28 juli in de kerk Zandpoortvest 27 en op
  • 3 juli en de zondagen in augustus in de kerk Keizerstraat 26.

bron: De Kandelaar, maandblad van Protestantse Kerk Mechelen-Zuid „De Zandpoortkerk

(*) update: De laatste eredienst in de Zandpoortkerk was op zondag 11 december. Er wordt nog onderhandeld over de toekomst van het gebouw, dat eigendom is van de vzw die verbonden was met de kerkgemeenschap.