Het thema van de Week van Gebed 2022 is bekend

“Sharing Christ’s Light”

De materialen en de eredienst van de gebedsweek 2022 zijn voorbereid door de Raad van Kerken in het Midden-Oosten*. De selectie van de Bijbeltekst en liturgische teksten zijn geïnspireerd op het bezoek van de Wijzen aan de pasgeboren Koning, zoals beschreven in het Evangelie volgens Mattheüs 2.

“Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen” (NBV).

Mattheüs 2 vers 2

De christenen van het Midden-Oosten die dit materiaal voor de Week van Gebed voor Christelijke Eenheid aanbieden, zijn zich ervan bewust dat de wereld veel van de beproevingen en moeilijkheden deelt die ze zelf ervaren, en dat de wereld hunkert naar een licht om de weg te wijzen naar de Heiland die de duisternis kan overwinnen. De wereldwijde pandemie van COVID-19, de daaruit voortvloeiende economische crisis en het falen van politieke, economische en sociale structuren om de zwaksten en meest kwetsbaren te beschermen, hebben de wereldwijde behoefte aan licht in de duisternis onderstreept.

Het Licht van Christus delen

De ster die in het oosten, het Midden-Oosten, tweeduizend jaar geleden scheen, roept ons nog steeds naar de kribbe, naar waar Christus is geboren. Het trekt ons naar waar de Geest van God leeft en actief is, naar de realiteit van onze doop en naar de transformatie van ons hart.

“Een ster leidde de wijzen tot Christus. Vandaag wijst deze ster naar de aanwezigheid van Christus, die aan ons is geopenbaard en wiens licht op ons schijnt. Zoals de Magiërs de ster naar Bethlehem volgden, verzamelen we vandaag onder deze ster en voegen onze eigen sterren toe aan de hemel, onze eigen gaven en gebeden verenigend voor de zichtbare eenheid van de kerk. terwijl wij reizen naar dat doel, moge onze levens samen een lichtend getuigenis geven dat anderen ertoe brengt om Christus te leren kennen.”

De engelstalige tekst, toelichting, voorgestelde liturgie en liederen en gebedsintenties voor 7 dagen staan hier: https://www.oikoumene.org/sites/default/files/2021-04/WPCU_2022_Booklet_EN.pdf

“Als christenen worden we aangemoedigd om ook als die ster te zijn en anderen te wijzen naar Jezus. Onze verdeeldheid maakt het echter moeilijk om zelf een licht in het duister te zijn. Daarom is het belangrijk om voor eenheid te blijven bidden.” alsdus de projectleider bij MissieNederland.


*De Middle East Council of Churches (MECC) is een gemeenschap van kerken die het geloof in de Heer Jezus Christus als God en Verlosser delen in overeenstemming met de Heilige Schrift en de kerktraditie. De Raad, opgericht in 1974, volgde de Raad van Kerken in het Nabije Oosten op (opgericht in 1962). De Raad is een regionaal oecumenisch orgaan, dat kerken samenbrengt voor een gemeenschappelijk christelijk getuigenis in de regio waar Christus werd geboren, leefde, stierf, werd begraven en opstond uit de dood. Geografisch strekt het werk van MECC zich uit van Iran tot aan de Golf in het oosten, tot de Middellandse Zee en Egypte in het westen. Het werd oorspronkelijk gevormd uit drie kerkfamilies: de evangelische, de oosters-orthodoxe en de oosters-orthodoxe. In het jaar 1990 trad de katholieke familie van kerken toe tot het concilie en voegde een vierde familie toe. Samen spannen deze kerken zich in om hun gemeenschappelijke missie te vervullen en hun gewenste eenheid te realiseren tot eer van de ene God.

Een rijzende ster

Afbeeldingen van de ster van Bethlehem tonen de ster meestal hoog in de hemel. Maar de magiërs (of wijzen), zagen de ster opgaan. Dat betekent dat zij de hemel aftuurden, waakzaam en alert op tekenen en bijzonderheden. Zijn wij ook zo wijs om alert te zijn om het Licht van Christus te zien opgaan, ook in donkere tijden?

Beeld: Volkssterrenwacht Urania