Stilte in de stad (en in de kerk)

Een bruisende stad heeft ook behoefte aan stilte. Dat inzicht dateert al van vóór dat de coronacrisis in alle hevigheid losbarstte en het noodgedwongen stil werd in de stad.

Nu de horeca opengaat en binnenkort ook evenementen en straatfeesten terug mogelijk worden, wil men vanuit de stad een goede balans met rust en stilte voorzien. In dat streven past ook het het culturele themajaar dat eind 2021 aanvangt, met als titel: “Zinderende stilte”.

Kerken waren in het verleden maar zijn zeker ook vandaag oases van rust, niet alleen voor de gelovige kerkganger, ook voor stadstoeristen en zinzoekers allerhande die daarom niet per se gelovig zijn. Het lijkt een zinvolle opdracht naar de toekomst om voldoende stilte te vrijwaren in onze kerkgebouwen, ook als die een nevenbestemming krijgen. 

Op de komende oecumenische lunchontmoeting is dit het gespreksonderwerp.