Oecumene in 2021: #blijfinmijnliefde

Blijf in mijn liefde’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen in 2021. In Mechelen vieren de kerken dit met een oecumenische eredienst die vanaf 17 januari online te volgen is.
Het materiaal is deze keer voorbereid door zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap Grandchamp in Zwitserland.

Blijf in mij en je zal veel vrucht dragen

In het gekozen Bijbelgedeelte (Johannes 15: 1-17) lezen we de bekende woorden van Jezus: “Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen.”

In de toelichting in het boekje bij de viering staat:

Geënt op de wijnstok, Jezus zelf, wordt de Vader onze wijngaardenier die ons snoeit om ons te laten groeien. Dit beschrijft wat gebeurt in gebed. De Vader is het centrum van ons leven, Hij centreert ons leven. Hij snoeit ons en maakt ons gezond, en gezonde mensen geven eer aan de Vader.

In Christus blijven is een innerlijke houding die na verloop van tijd in ons wortel schiet.
Het vraagt ​​ruimte om te groeien.
Het kan overwoekerd worden door de strijd om het bestaan
en het wordt bedreigd door de afleiding, het lawaai, de activiteiten en de uitdagingen van het leven.

In de onrust van Europa in 1938 schreef Geneviève Micheli van de gemeenschap Grandchamp deze regels, die ook vandaag relevant zijn:

We leven in een tijd die zowel verontrustend als overweldigend is, een gevaarlijke tijd waarin er niets is dat de ziel beschermt (…) ik denk dat onze beschaving ten onder zal gaan aan de collectieve waanzin van lawaai en snelheid, waar niemand meer kan reflecteren (…)
Wij Christenen, die de volle waarde van een geestelijk leven kennen, hebben een immense verantwoordelijkheid en moeten ons verenigen en elkaar helpen (…) om toevluchtsoorden van vrede te creëren, vitale centra waar de stilte van mensen het creatieve woord van God oproept. Het is een kwestie van leven en dood.

In Mechelen kunt u een online gebedsmoment meevieren vanaf zondag 17 januari op www.memomechelen.be/eenheid2021 .

Meer weten?

Het Comité in Brussel heeft dit jaar geen brochure gemaakt en verwijst naar Nederland en Frankrijk.  De Nederlandse brochure wordt digitaal aangeboden tegen een kleine vergoeding op deze website.