Online gebedsviering 2021

Op deze pagina kunt u deze week een gebedsviering meebeleven van de christelijke geloofsgemeenschappen van het Oecumenisch Stadsoverleg Mechelen.

Of kijk rechtstreeks op Youtube via deze link

De ‘Week van Gebed voor Christelijke Eenheid’ heeft elk jaar een ander thema. Dit jaar is het: “Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen” (naar Joh 15: 5-9). Het thema is gekozen door een Zwitserse kloostergemeenschap en werd uitgewerkt tot een handreiking voor een gebedsweek die overal ter wereld wordt gevierd.

In verbondenheid met al die christelijke gemeenschappen, al die christenen in al hun verscheidenheid en veelkleurigheid, vieren we de toenadering die er is tussen onze gemeenschappen en bidden voor de onderlinge liefde en het respect voor de verschillen die soms nog ontbreken.

Fijn dat u bij ons bent en mee wilt bidden.

Meer weten?