De kerk in uw kot: toeschouwen of deelnemen?

Rituelen zijn belangrijk in een mensenleven. Daarmee kunnen we belangrijke geestelijke principes inprenten. Tijdens de Goede week die uitmondt in Pasen kennen we jaarlijks terugkerende rituelen om het lijden, het sterven en de verrijzenis van Christus tastbaar te maken. Maar dit jaar zal het anders zijn dan andere jaren. Tenminste, als jouw ritueel eruit bestaat om naar de kerk te gaan en daar de eredienst mee te beleven. Dit jaar is daarvoor een alternatief (of moet ik zeggen: surrogaat) in de vorm van een dienst via radio, tv of internet. Want hoe voorkom je dat je slechts toeschouwer blijft vanuit je huiskamer of vanaf je ziekbed?

Hoe kan je echt deelnemer worden?

Internetpastor Nikolaas Sintobin geeft Vijf tips om ten volle te kunnen genieten van een viering via internet

Een alternatief is om van je huis een kerk te maken. Als je met meerdere mensen samenwoont kan je dat doen als huiskerk.

Sam Goyvaerts op Kerknet

Wil je meer tips en tools om een thuisviering op te zetten?

Wil je graag een kerkdienst of eucharistieviering van een kerk in Mechelen volgen?

Viering van de Rooms-katholieke parochies van Mechelen via Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCJ-IfSvgtJ8rg6oSPvfcrNA

Viering van de Protestantse kerken van Mechelen
(samen met Leuven en Vilvoorde):
https://www.youtube.com/channel/UCH3E5isdGlMNhrZFOwNbJiA

Andere christelijke geloofgemeenschappen
die vieringen via internet aanbieden:
zoek via deze adressengids naar de website of facebookpagina van de gemeenschappen