“Buitengewoon vriendelijk” – thema gebedsweek 2020

Het thema 2020 voor de Week van Gebed voor christelijke eenheid is gekozen. “Ze toonden ons buitengewone vriendelijkheid” (vgl. Handelingen 28: 2).

De viering in Mechelen gaat door op woensdagavond 22 januari 2020, om 19u30 in de krypte van de Hanswijkbasiliek. bekijk hier het fotoverslag

De materialen voor deze gebedsweek zijn voorbereid door de christelijke kerken in Malta en Gozo (Christians Together in Malta). Op 10 februari vieren veel christenen in Malta het feest van de schipbreuk van Paulus, markeren en bedanken voor de komst van het christelijk geloof op deze eilanden. De Bijbellezing die voor het feest wordt gebruikt, is de tekst die is gekozen voor de Gebedsweek van dit jaar. Het verhaal begint met het feit dat Paulus als gevangene naar Rome wordt gebracht (Handelingen 27: 1 ev). Paulus is in ketenen, maar zelfs in wat een gevaarlijke reis blijkt te zijn, gaat de missie van God door hem heen. Dit verhaal is een klassiek drama van de mensheid geconfronteerd met de angstaanjagende kracht van de elementen. De passagiers op de boot zijn overgeleverd aan de krachten van de zeeën onder hen en de krachtige storm die om hen heen woedt. Deze krachten nemen hen mee naar onbekend terrein, waar ze verloren gaan en zonder hoop.

Gaan we mee met de koude krachten van onverschilligheid, of tonen we “buitengewone vriendelijkheid” en worden we getuigen van Gods liefhebbende voorzienigheid voor alle mensen?

Tegenwoordig worden veel mensen geconfronteerd met dezelfde verschrikkingen op dezelfde zeeën. Dezelfde plaatsen die in de lezing worden genoemd (27: 1, 28: 1) komen ook voor in de verhalen van hedendaagse migranten. In andere delen van de wereld maken vele anderen even gevaarlijke reizen over land en zee om te ontsnappen aan natuurrampen, oorlogvoering en armoede. Hun leven is ook overgeleverd aan immense en koud onverschillige krachten – niet alleen natuurlijke, maar politieke, economische en menselijke. Deze menselijke onverschilligheid neemt verschillende vormen aan: de onverschilligheid van degenen die plaatsen verkopen op niet-zeewaardige schepen aan wanhopige mensen; de onverschilligheid van het besluit om geen reddingsboten uit te sturen; en de onverschilligheid om migrerende schepen weg te sturen. Dit geeft slechts enkele voorbeelden. Terwijl christenen samen geconfronteerd worden met deze migratiecrises, daagt dit verhaal ons uit: gaan we samen met de koude krachten van onverschilligheid, of tonen we “buitengewone vriendelijkheid” en worden we getuigen van Gods liefhebbende voorzienigheid voor alle mensen?

Onze eigen christelijke eenheid zal niet alleen worden ontdekt door gastvrijheid aan elkaar te tonen, hoe belangrijk dit ook is, maar ook door liefdevolle ontmoetingen met degenen die onze taal, cultuur of geloof niet delen.

Gastvrijheid is een broodnodige deugd in onze zoektocht naar christelijke eenheid. Het is een praktijk die ons oproept tot een grotere vrijgevigheid voor mensen in nood. De mensen die Paulus en zijn metgezellen buitengewone vriendelijkheid toonden, kenden Christus nog niet, en toch werden door hun buitengewone vriendelijkheid een verdeeld volk dichter bij elkaar gebracht. Onze eigen christelijke eenheid zal niet alleen worden ontdekt door gastvrijheid aan elkaar te tonen, hoe belangrijk dit ook is, maar ook door liefdevolle ontmoetingen met degenen die onze taal, cultuur of geloof niet delen.

In zulke stormachtige reizen en toevallige ontmoetingen komt Gods wil voor zijn kerk en alle mensen tot vervulling. Zoals Paulus in Rome zal verkondigen, is deze redding van God naar alle volkeren gezonden (zie Handelingen 28:28).

De ‘Week van gebed voor christelijke eenheid’ wordt gehouden 18 tot 25 januari 2020. in Mechelen vindt een oecumenische viering plaats op woensdag 22 januari om 19.30u in de krypte van de Hanswijkbasiliek.

Tijdens de Week van Gebed voor de christelijke eenheid worden kerken van alle gezindten bijeengeroepen om een ​​levendige en gebedsvolle getuige voor christelijke eenheid te vormen door acht te slaan op het gebed van Jezus “opdat zij allen één kunnen zijn”.

Meer info over de jaarlijkse gebedsweek:
https://memomechelen.be/activiteiten-2/gebedsweek/

Speciaal geschreven lied voor deze Gebedsweek

Gebedsthema’s voor de gehele gebedsweek

Dag 1: Verzoening: de lading overboord gooien
Dag 2: Verlichting: Christus ‘licht zoeken en tonen
Dag 3: Hope: de boodschap van Paul
Dag 4: Vertrouwen: wees niet bang, geloof
Dag 5: Kracht: brood breken voor de reis
Dag 6: Gastvrijheid: toon buitengewone vriendelijkheid
Dag 7: Conversie: onze harten en gedachten veranderen
Dag 8: Vrijgevigheid: ontvangen en geven