‘Missie in de marge’ studiedag

Op dinsdag 19 november vindt in Mechelen een studiedag ‘Missie in de marge’ plaats. Naar aanleiding van twee lezingen gaan de deelnemers in gesprek…

op zoek naar een theologisch model van missie in de Vlaamse context waarbij kwetsbaarheid en marginaliteit een plaats krijgen.

Hoofdsprekers zijn dr Eleonora Hof (predikante van de Protestantse Kerk Ieper) en dr Bert Dicou, predikant van de Protestantse Kerk Antwerpen-Zuid en docent aan het Arminius Instituut te Amsterdam.

De studiedag begint om 9u30 en eindigt om 15u30.
Zandpoortkerk, Zandpoortvest 27, 2800 Mechelen
Inschrijven kan hier online

Eleonora Hof in Tertio