Slow reading – één tekst per uur

Slow is in, denk maar aan slow food. Er is zelfs wereldwijd een beweging die zich er op toelegt: de ‘slow movement’. Er bestaat ook slow reading: de tijd nemen om te lezen. Een groepje christenen in Mechelen heeft dit ontdekt. Ze doen aan ‘slow bible reading’ – de Bijbel traag lezen. Ze doen dat elke maand, in het Koraalhuis. Een uur lang buigen ze zich over een bijbeltekst. Ze lezen en herlezen de tekst en laten er hun gedachten over gaan, traag, zonder discussie. Vervolgens laten ze vanuit de tekst een gebed ontstaan (ook slow).

Huiskamerbidden (1)Het is eens iets anders dan ‘de Bijbel in 100 dagen’ of aandachtig luisteren naar een uitleg met veel woorden van een bijbelexpert. Nieuwsgierig? Je kan aansluiten, om half acht in het Koraalhuis in de Schoolstraat, achter de kathedraal op de hoek van de Wollemarkt. Let op: het Koraalhuis is verhuisd naar de Begijnhof, de achteringang van Hoviusstraat 1 in het Fonteinstraatje.

Meer over deze activiteit met de komende data