Huiskamergebed

We noemen het huiskamergebed, of huiskamergroepen voor oecumene… een kleine gebedsgroep die ten huize van iemand samenkomt om te bidden in eenheid. Een eerste groep is al actief. Deze komt sinds september 2016 maandelijks bijeen in de huiskamer van het Koraalhuis in het Fonteinstraatje.

Het concept: een huiskamergroep kan bestaan uit twee, drie of meerdere mensen en bij voorkeur een mix van orthodoxen, protestanten, katholieken, evangelischen. Iemand neemt de leiding, eventueel in een beurtrol, heet de aanwezigen welkom en kiest de tekst die uit de Bijbel zal gelezen en bemediteerd worden. Er wordt voor gewaakt dat de meditatie niet uitloopt op een discussie, dat eenieder mag bidden op zijn manier, spontaan of met een bestaand gebed. De eenheid staat centraal. We oefenen meditatief bijbellezen en gebed met de methode Lectio Divina, ook wel bekend als contemplatieve dialoog, of als slow reading.

Oecumenisch bidden:

Seizoen 2020-2021

 • 25 januari (online)
 • 25 februari (online)
 • 26 maart (online)
 • 27 april (online)
 • 20 mei – in de tuin van het Koraalhuis
 • 24 juni – in de tuin van het Koraalhuis
 • 22 juli (Mt. 6, 8-13; 19-21 en 33) in de tuin van het Koraalhuis
 • 26 augustus

Seizoen 2021-2022

 • 30 september (5 jaar oecumenisch bidden!)
 • 14 oktober
 • 18 november
 • 16 december
 • … of kijk in de kalender 

Je bent welkom om eens kennis te maken.  De avonden beginnen om 19u30 en duren ongeveer een uur. Voor meer uitleg kan je terecht bij Toon: toon.stevens@telenet.be

augustus 2021

Gelezen bijbelteksten: (2016) Johannes 17, 20-26. Galaten 5, 13-25. Ezechiël 36, 24-36. (2017) Johannes 2, 1-11. Psalmen 84 – 2 Korinth 12, 9. 1 Koningen 19,1-14. 1 Petrus 1,3-9. Jeremia 20, vers 7-18. Jeremia 20: 7-9. 1 Petrus. Marcus 1,18-25. Jeremia 32,23-33. (2018) Lucas 18, 15-17. Kolossenzen 3,12-17. Jesaja 65, 17-25. Joh. 17, 11b-19. Psalm 139 (1-16 en 23-24). Spreuken 2, 1-9. Romeinen 8, 14-24, Genesis 1, Mc. 6, 34-44, Wijsheid 2, 12-20, Marcus 1, 1-13, 1 Joh. 4,7-16. (2019a) Joh, 10, 11-21, Mt. 24 en 25,  maart?,  Hand. 17, 16-34, Fil. 2,1-11, Micha 4, 1-5, 1 Kor. 13, 1-13, Spreuken 16,  1 Kor. 1,26-31 en 2, 1-9, 1 Samuel 2, 1 – 11,Mt. 9, 9-16; (2020) Joh. 10, 1-17, Lc. 12, 22-34, 1 Kor. 2, 1-7, Openbaring 21,1-8, Efez. 6,10-18, Psalm 86, Hooglied 2, 8-17, Kol. 3,12-18, Ez. 37, 1-12, Jacobus, 3, 1-12, Ez. 11, 16-20, Lc. 1: 46-55 (2021) Rom. 8,1-11, Joh. 14, 23 – 29, 

Reacties naar toon.stevens@telenet.be