Dag: 16 februari 2017

Gebedsgroep voor jongeren

Voortaan komt er om de 2 weken, onder begeleiding van iemand van de Tibériade-gemeenschap, een gebedsgroep samen voor jongeren vanaf 15 jaar. ‘San Damiano ‘ Deze gebedsmomenten gaan telkens door op dinsdag van 18.30 tot 19.30 uur in de kapel van de Jezuïeten, Bruul 56, te Mechelen.