“We benadrukken de eenheid, niet de verschillen”

Oecumene2016-1Op woensdag 20 januari, tijdens de gebedsweek voor de eenheid onder de Christenen, hebben in Mechelen verschillende  geloofsgemeenschappen naar jaarlijkse gewoonte de handen in mekaar geslagen.  Het resultaat was een Oecumenische gebedsdienst die gehouden werd in de voormalige kerk van het Heilig Hart aan de Adegemstraat, nu de vaste stek van de Russisch Orthodoxe geloofsgemeenschap van Mechelen en de wijde omgeving. De muzikale begeleiding op het orgel werd verzorgd door Luc Van Den Broeck. Een Russisch Orthodox koor gaf een speciale oosterse tint aan de gebedsviering.

Priester Dimitri Yatsun was gastheer en verwelkomde zijn confraters uit het Mechelse.  Maar wat wil de term ‘Oecumene’ eigenlijk zeggen? Vader Dimitri zegde het achteraf op heel eenvoudige manier: ‘We benadrukken de eenheid onder de
geloofsgemeenschappen, niet de verschillen.’

Een tachtigtal gelovigen uit verschillende geloofsgemeenschappen was aanwezig. Als afsluiter was er achteraan in de kerk een knabbel bij de babbel waar velen op ingingen om met geloofsgenoten van gedachten te wisselen.

Oecumene2016-2 Oecumene2016-3

Verslag van Désiré Breugelmans op kerkmechelen.be, foto’s door Stefaan Callebaut

Verslag in Kerk & Leven – Emmausparochie Mechelen, 3-02-2016

Lees meer over de Gebedsweek