Samen bidden om de heilige Geest

In een goedgevulde kapel van het pastoraal centrum werd op de vooravond van Pinksteren een oecumenische gebedswake in Taizéstijl gehouden. De meditatieve liederen, de eenvoudige gebeden, de lezing uit de Bijbel met een korte duiding en de stilte van tien minuten vormden de harmonieuze liturgie waarin de deelnemers Gods Geest verwachtten. En na het liturgische gedeelte bleven velen nog meezingen en meebidden in een geest van eenheid.

Heilige Geest, Christus heeft ons beloofd dat u altijd bij ons zal zijn.
Veni sancte Spiritus.