Taizéviering op Goede Vrijdag

Je bent van harte uitgenodigd op de oecumenische Taizéviering van Goede Vrijdag.
Deze zal plaats hebben in de kapel van het Pastoraal Centrum, Merodestraat 18.

Vanaf 19u beginnen we te oefenen.
We zingen in vanaf 19.30u.
De viering begint om 20u.
Het zal een viering worden in de vorm van een Kruismeditatie.

meer over Taizéviering