Taizéviering

Bidden in de stijl van Taizé is samen zingen, luisteren naar de Schrift, stil worden ….

De vieringen zijn eenvoudig. Rustige, meditatieve zangen die iedereen vlot kan meezingen zijn de leidraad. Kaarsen verlichten de ruimte en brengen licht en warmte in ons hart. Taizé staat voor een oecumenische pelgrimage van vertrouwen op aarde, een wondere plek van hoop en verzoening met jezelf en met God. In deze waken bidden we dat Gods Heilige Geest ons mag bemoedigen en sterken om vol vertrouwen op weg te blijven gaan.

Het gebed is eenvoudig. Je kan gemakkelijk aansluiten en meezingen en bidden. Bij het begin krijg je een blaadje met de partituur en de tekst van de liedjes. De liederen worden begeleid met instrumenten zoals gitaar en dwarsfluit. We geven het (kaars)licht aan elkaar door, luisteren naar een bijbellezing en maken het stil. Een moment van gebed en stilte in ons drukke leven, het doet deugd.

Data 2023-2024

  • Zaterdag 7 oktober
  • Zaterdag 2 december (Advent)
  • Zaterdag 3 februari
  • Zaterdag 9 maart
  • Zaterdag 18 mei (Pinksterwake)

De vieringen gaan door in de kapel van het Pastoraal Centrum
ingang De Merodestraat 18.

De viering begint om 20u, we zingen in vanaf 19u30. Nadien is er kans tot ontmoeting bij een hapje en een drankje.

Zing je graag of speel je een instrument? Kom dan mee oefenen met het koor om 19u30. Voor wie een instrument bespeelt: graag een seintje op voorhand, dan zorgen we voor partituren. De organisatie is een samenwerking van IJD-Vlaams-Brabant-Mechelen,  Parochiefederatie Mechelen, zustergemeenschap Elia en vrijwillige medewerkers.
Meer info: zr. Mieke Van Assche; mieke.van.assche@hotmail.com tel 015/29.84.98.

taize3

Taizé online

Een team van de kathedraal van Antwerpen heeft 10 volledige uitgewerkte meditaties van 1 uur samengesteld, met klokken-geluid om mensen bijeen te brengen, teksten in nederlands en engels, songs en meditatieve stilte. Je kan het vinden op Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCNSltgrsu0BpC6uoobhMoSA


Achtergrond

Taizé ligt in Frankrijk, in het zuiden van Bourgondië. Daar stichtte broeder Roger in 1940 een internationale, oecumenische gemeenschap. De broeders hebben zich voor het leven verbonden om materiële en geestelijke goederen te delen, om celibatair en in grote eenvoud te leven. Nu telt de gemeenschap van Taizé een honderdtal broeders, van verschillende afkomst zowel katholieke, protestantse als anglicaanse, uit meer dan vijfentwintig landen.

Centraal in het dagelijkse leven van Taizé staan de drie gemeenschappelijke gebedstijden. Drie keer per dag valt het leven stil op de heuvel van Taizé en gaan de broeders en de duizenden jongeren die er verblijven naar de kerk om er te bidden. Het is een heel meditatief gebed met veel zang, bijbellezing en stilte. Zowel de  broeders als de jongeren zitten op de grond en bidden samen. Vele jongeren zijn echt geraakt door dit gebed, dat voor hen een ware Christusontmoeting is. Ze willen dan ook graag thuis regelmatig op deze wijze verder bidden. Zo ontstaan er over de hele wereld gebedsgroepen in de stijl van Taizé.

taize-mech1

Verslag

Op zaterdag 10 februari 2007 vond er voor de eerste maal een Taizé-gebed plaats in de kapel van het DPC in Mechelen. De talrijk opgekomenen kunnen er van getuigen dat het een biddend en meditatief gebeuren was. Ook veel jongeren waren aanwezig. Vanaf 19.00 uur stond de deur van het DPC in de Fr. De Merodestraat open en kwam het volk toe. Het koor was al volop aan het inzingen, en zo konden de liederen al op voorhand geoefend worden. Vooraan stond het kruis van Taizé met hierrond vele kaarsjes. Tijdens het gebed werd het licht aan alle aanwezigen doorgegeven. Na de viering was er tijd voor ontmoeting bij een hapje en een drankje. Het was een zeer geslaagde avond met meer dan 100 aanwezigen. Iedereen was het er over eens: dit moet een vervolg krijgen. En die kwam er op 5 mei.