De openbaring van Johannes. Luidop

Veertien lezers lezen fragmenten voor uit het boek van de Openbaring. We maken kennis met Johannes van Patmos als profeet van de eindtijd, met het lam en de draak, met engelen en duivels, met een vrouw op een scharlaken rood beest en met tal van andere geheimzinnige figuren.
Tussendoor klinkt hoorngeschal en harpmuziek. Luister mee en ervaar de krachtige troost die vanuit het boek weerklinkt: Jezus Christus is de Zoon van God en zal spoedig terugkomen!

  • Met stemmen uit verschillende christelijke geloofsgemeenschappen in Mechelen
  • Zondag 26 november om 15 uur
  • in de Hanswijkbasiliek
  • toegang gratis, receptie na afloop