Gelovigen zonder kerk

Een groeiend aantal gelovigen kiest ervoor (of overweegt) om een tijdlang de connectie met het gebruikelijke kerkgebeuren los te laten. De aanleidingen hiervoor zijn heel uiteenlopend. Soms kan deze stap zonder veel problemen worden gezet, soms is het een moeilijk traject of liggen diepgaande probleemsituaties aan de oorsprong. Hoe het ook zij, het roept meestal vragen op. Vragen die zowel vanuit onze omgeving op ons af kunnen komen als vragen die onszelf soms in de ban houden.

Leven zonder verbonden te zijn met een lokale kerkgemeenschap is geen doel dat moet nagestreefd worden, maar een aantal mensen hebben deze ruimte beslist (een tijd) nodig.

Zonder kerk, maar niet zonder hulp

Op de webstek – Gelovigen… zonder kerk? – vind je een aantal overdenkingen. Er wordt ruimte aangeboden om je persoonlijke weg te zoeken en te gaan. Gebruikelijke wegen worden wel eens in vraag gesteld en ongebruikelijke wegen belicht. De thema’s richten zich op het vinden van onze plaats wanneer we onszelf buiten de lokale kerkgemeenschap zien terecht komen, of stappen in die richting overwegen.