Wat de Schrift is voor geletterden, zijn afbeeldingen voor ongeletterden

Galerie Transit brengt de eerste solo galerietentoonstelling van Daniël Bellon (°1976) met de titel Libri Idiotarum. De titel verwijst naar de oorsprong van de christelijke kunst. In het jaar 600 schrijft Paus Gregorius I dat het aanvaardbaar is om scènes uit de Bijbel, inclusief het gelaat van Christus af te beelden, want “wat de Schrift is voor geletterden, zijn afbeeldingen voor ongeletterden.”

Persbericht van Galerie Transit

Opening zondag 24 oktober, 14 – 18 uur
Open zaterdag, vrijdag en zondag, 14 – 18 uur of ook na afspraak