Nieuwe Bijbelvertaling in Begijnhofkerk

Na het succes van de Nieuwe Bijbelvertaling in 2004 werd er op basis van duizenden reacties en nieuwe wetenschappelijke inzichten zorgvuldig gewerkt aan een verbeterde versie. In een feestelijk programma stellen we de gloednieuwe NBV21 aan u voor en staan we stil bij de betekenis van de Bijbel vandaag.

We overhandigen 21 exemplaren van de NBV21 aan mensen die er op diverse wijze betekenis aan geven in hun dagelijkse bezigheden. Tussendoor geniet u van prachtige muziek en laten we enkele vernieuwde bijbelfragmenten weerklinken. Aansluitend is er een receptie en kan u de verschillende versies van de NBV21 bewonderen.

Datum en tijd: Zaterdag 23 oktober 2021 van 15.00 tot 17.00 uur

Locatie: Begijnhofkerk Mechelen, Nonnenstraat 28, 2800 Mechelen

Aanmelding is noodzakelijk, graag vóór 17 oktober 2021.
Het maximumaantal aanwezigen is beperkt tot 200.

Verslag op de website van het NBG:

https://www.bijbelgenootschap.nl/nieuws-21-vlamingen-nemen-nbv21-in-ontvangst/